Semos Education Semos Education
 • Monday - Friday 9:00AM - 10:00PM
 • Call us now +389 2 3130 900
 • Keep in touch kursevi@semos.com.mk
EN / МК / RS
Кошничка
reserve a seat
 • Description
 • Content
 • Intendent To
 • Benefits
 • Certificates

Програмата на овој курс ќе им овозможи на студентите да научат како да стават фокус на дизајнирање, развивање и одржување на решенијата за автоматско тестирање.

 

Тие ќе се стекнат со знаење во врска со концептите, методите, алатките и процесите кои се среќаваат во автоматизираните функционални и динамички тестови, а во истовреме и врската помеѓу тие тестови со менаџирањето на истите, конфигурацискиот менаџмент, менаџментот на слабостите и дефектите, сите процеси во развивање на софтверот и сигурноста на квалитетот.

 

Методите кои се опишани во овој курс се генерално апликативни со повеќе варијации на целиот животен циклус на софтверот, типовите на софтверските системи како и сите типови на тестирање.

Модул 1: Вовед и цели на Автоматско Тестирање

 

Модул 2: Подготовка за Автоматско Тестирање

 

Модул 3: Структура на генеричко Автоматско Тестирање (gTAA)

 

Модул 4: Распоред на ризици и непредвидени ситуации

 

Модул 5: Извештаи и метрики за Автоматско тестирање

 

Модул 6: Транзиција од Рачно Тестирање кон Автоматско тестирање

 

Модул 7: Верификување на решението за автоматско тестирање (TAS)

 

Модул 8: Континуирано подобрување

 • Software тестери
 • Тест аналисти, тест девелопери, тест менаџери
 • Software девелопери

Лицата кои ќе се сертифицираат за ова ниво:

 

 • Ќе имаат единствена, интернационално признаена сертификација за напредно знаење во областа на тестирање на софтвер во со специјализација за инжињер за автоматско тестирање
 • Ќе научат како да процесот на создавање и интеграција на автоматизации за тестирање
 • Ќе бидат способни да изберете алатки и технологии за потребите на секој проект
 • Ќе се оспособат за креирање на пристапи и методологии поврзани со градење на структура на автоматско тестирање
 • Ќе научат како мануелниот процес на тестирање е заменет со автоматскиот начин на тестирање
 • Ќе научат како се креираат извештаи и метрики поврзани со автоматското тестирање

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Description

Програмата на овој курс ќе им овозможи на студентите да научат како да стават фокус на дизајнирање, развивање и одржување на решенијата за автоматско тестирање.

 

Тие ќе се стекнат со знаење во врска со концептите, методите, алатките и процесите кои се среќаваат во автоматизираните функционални и динамички тестови, а во истовреме и врската помеѓу тие тестови со менаџирањето на истите, конфигурацискиот менаџмент, менаџментот на слабостите и дефектите, сите процеси во развивање на софтверот и сигурноста на квалитетот.

 

Методите кои се опишани во овој курс се генерално апликативни со повеќе варијации на целиот животен циклус на софтверот, типовите на софтверските системи како и сите типови на тестирање.

Content

Модул 1: Вовед и цели на Автоматско Тестирање

 

Модул 2: Подготовка за Автоматско Тестирање

 

Модул 3: Структура на генеричко Автоматско Тестирање (gTAA)

 

Модул 4: Распоред на ризици и непредвидени ситуации

 

Модул 5: Извештаи и метрики за Автоматско тестирање

 

Модул 6: Транзиција од Рачно Тестирање кон Автоматско тестирање

 

Модул 7: Верификување на решението за автоматско тестирање (TAS)

 

Модул 8: Континуирано подобрување

Intendent To
 • Software тестери
 • Тест аналисти, тест девелопери, тест менаџери
 • Software девелопери
Benefits

Лицата кои ќе се сертифицираат за ова ниво:

 

 • Ќе имаат единствена, интернационално признаена сертификација за напредно знаење во областа на тестирање на софтвер во со специјализација за инжињер за автоматско тестирање
 • Ќе научат како да процесот на создавање и интеграција на автоматизации за тестирање
 • Ќе бидат способни да изберете алатки и технологии за потребите на секој проект
 • Ќе се оспособат за креирање на пристапи и методологии поврзани со градење на структура на автоматско тестирање
 • Ќе научат како мануелниот процес на тестирање е заменет со автоматскиот начин на тестирање
 • Ќе научат како се креираат извештаи и метрики поврзани со автоматското тестирање
Certificates

Сертификат за посета на курс издаден од Семос Едукација

Past experiences

What people say about us

 • - Marko Krstevski Microsoft .NET Academy

  Seeking to expand my knowledge, I decided to enroll in Semos Education, where I am gaining the necessary knowledge and experience.

 • - Teodor Markovski Student

  The desire to become a Cloud architect led me to Semos Education. I am thrilled by the positive experiences of former students and the way in which the instructors and Career Center take care of the students.

 • - Viktorija Georgieva Summer Mentorship Program for Python Develope

  The reputation of Semos Education for quality training and the opportunity to learn from experienced instructors played an additional significant role in my decision.

 • - Borche Peltekovski Accredited Academy for Graphic Design

  After completing my studies at Semos Education, I envision myself working in a technology company, such as Samsung, Apple, or a company of similar caliber.

 • - Maja Angeleska ISTQB Software Tester Academy

  I've heard many positive comments about the Academy, and after reviewing the program content, I had no doubts about choosing Semos Education and the Academy for Software Tester.

 • - Simona Miladinovska Younger Sales Manager for the ISTQB and Android Departments

  Energy is very important to me. It's fortunate to work in a place where your colleagues are like extended family, the office feels like a second home, and smiles are present in everyday communication. I am grateful for my colleagues and for the opportunity to work shoulder to shoulder with such exceptional people.

 • - Martin Dokov Software Tester (QA) at ReThing

  With the excellent program of the Software Tester Academy at Semos Education, along with the knowledge and effort invested by Professor Fisnik Doko, I acquired the knowledge and practical skills needed to get employed in this field.

 • - Natasha Jovanovski QA Consultant at Solutionade

  I work as a QA Consultant at Solutionade. The final project, the most interesting part of the studies, helped me master the material and showcase my knowledge in a real project. Don't hesitate to make a career switch; that's the only way to achieve all your goals.

 • - Nikola Nikolovski Test Automation Engineer at RLDatix

  To all those who want to build a career as an Automation Software Tester, I recommend being persistent, perseverant, and hardworking. Success starts somewhere, and it begins here with making the right decision in choosing the appropriate Academy for a stable future, and that's the Automation Software Testing Academy at Semos Education.

Meet the instructors

 • Simona Stavreva  

  Senior QA Engineer @IT Labs

   

  6+ years of experience